Instruments for Quality Control

ABOUT METIL INDUSTRIE

Missie en Visie

Metil Industrie stelt zich tot doel hoogtechnologische meet- en weeginstrumenten, kwaliteitscontrole- en beproevingsapparatuur te verdelen, die door de erkende wereldspecialisten op hun terrein ontwikkeld worden. We richten ons op de specifieke eisen van onze klanten en zorgen voor volledige en objectieve informatie. Tevens staan we borg voor een snelle en doeltreffende klantenservice. We hebben de ambitie de beste kwaliteit/prijsverhouding en de meest concurrerende marktprijzen aan te bieden.

Werkterrein

We zijn gespecialiseerd in kwaliteitsmeting en -controle. Vandaar ons logo "Metil instruments for quality control". Het is immers onze ambitie eenvoudige of gesofisticeerde instrumenten en systemen aan te bieden om de kwaliteit van aangekochte, verwerkte of verkochte grondstoffen en producten te meten, te wegen, te controleren, te beproeven en na te gaan. Ons cliënteel bestaat zowel uit KMO's als uit laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling, grootindustrie, ministeries of onderwijsinstellingen.

Programma

Ons aanbod varieert van weegschalen voor alle mogelijke toepassingen, ijkgewichten, weeghaken, dynamometers, kracht- en koppelopnemers, universele proefbanken, hardheidsmeters, apparatuur voor het beproeven van materialen, meetinstrumenten voor verschillende soorten fysische grootheden.

"Op maat"

Sinds een tiental jaren ontwerpen en fabriceren we elektronische opnemers, eenvoudige instrumenten en complexe beproevingsapparatuur "op maat" die beantwoorden aan specifieke eisen en die geschikt zijn voor speciale toepassingen. Apparatuur die men niet op de markt vindt.

Apparatuur voor het beproeven van materialen

Metil Industrie biedt een volledig programma van meet- en beproevingsapparatuur aan voor de kwaliteitscontrole van materialen in de volgende industriesectoren: papier, karton, kunststof- en metaalfolie, verpakking, rubber, kunststof, metaal.
Het gaat om draagbare meetinstrumenten of gesofisticeerde laboratoriumtoestellen die beantwoorden aan de internationale normen en die beschikken over certificaten die de opspoorbaarheid ten opzichte van de referentiestandaards weergeven.

Uw partner

Om uw vertrouwen te verdienen en te behouden, investeren we jaarlijks. Hoe? We organiseren technische infodagen in hotels met onze leveranciers; we breiden de inhoud en informatie op onze internetsites uit; we investeren in efficiënte informatica; we nemen deel aan professionele beurzen; en we verkrijgen demonstratieapparatuur bij onze partners.

Ontwikkeling

Ten gevolge van de uitbreiding van onze activiteiten in Frankrijk, Nederland en op internationaal niveau hebben de beheerders van METIL nv beslist een nieuwe onderneming op te richten met als naam METIL INDUSTRIE BV die op 1 januari 2009 alle bedrijfsactiviteiten heeft overgenomen: aankoop, verkoop, klantenservice, herstellingen en ijkingen.

Zie onze algemene brochure