HOOFDPAGINA CONTACT
HELPLINE METIL +32 56 78 21 84
Metil Industrie

Metil industrie als onderdeel van Rycobel (meer info).

Kwaliteitscharter

Metil Industrie stelt zich tot doel een referentieleverancier en -partner van haar klanten te zijn op gebied van balansen, weeguitrustingen, meetinstrumenten, kwaliteitscontroleapparatuur en wetenschappelijke apparatuur in verband met toegepaste fysica: krachten, koppels, gewichten, mechanische eigenschappen, materiaalproeven, bestemd voor zowel eenvoudige als gesofisticeerde toepassingen.

We richten ons tot industriële klanten gaande van KMO's tot multinationals, evenals de onderwijssector en technologische monitoring- en onderzoeksinstituten.

In het kader van de handel en vertegenwoordiging staan we onze klanten bij en kunnen we stappen ondernemen bij onze leveranciers vanaf de fabricage tot het onderhoud en de technische klantenservice (afstellingen en ijkingen met certificaat), en ook bij de inbedrijfstelling en opleiding van het personeel.

De hoofdactiviteit van Metil Industrie bestaat uit de vertegenwoordiging en verdeling van producten van buitenlandse bedrijven erkend als wereldleiders in hun sector. Naargelang van de productengamma's strekt ons verkoopgebied zich uit tot België en Luxemburg of verder tot Frankrijk en Nederland.

We hechten uiterst veel belang aan het luisteren naar onze klanten, een constructieve dialoog bij het bepalen van de specificaties van apparatuur die optimaal beantwoordt aan de beoogde toepassing, en aan klantenservice. We beschouwen communicatie als essentieel: hetzij via onze internetsite die op duidelijke, open en goed gedocumenteerde wijze opgebouwd en georganiseerd tracht te zijn, hetzij via de regelmatige organisatie van technische seminaries voor onze klanten over specifieke onderwerpen of nieuwe technieken, met de deelname van specialisten van onze leveranciers of professoren. De deelname hieraan is gratis voor de leerkrachten en studenten.

We bieden enkel apparatuur aan waarvan we zeker weten dat deze al getest werd en die afkomstig is van gerenommeerde fabrikanten met wie we al lang onderhandelen. We bieden instrumenten aan die onze technici indien nodig kunnen herstellen en kalibreren. We blijven altijd ter beschikking van de klant in geval van problemen na de levering en we stellen alles in het werk om de apparatuur gedurende vele jaren na de inbedrijfstelling te kunnen herstellen.

Metil Industrie werkt als vertegenwoordiger of verdeler alleen samen met rigoureuze en competente fabrikanten, die investeren in onderzoek en ontwikkeling. De directie van Metil Industrie bezoekt regelmatig haar opdrachtgevers en leveranciers om zich ter plaatse te vergewissen van de duurzaamheid van deze ondernemingen en de inzet van de managementteams.

We erkennen het grote belang van IT en het internet. Daarom investeren we regelmatig in apparatuur, dienstverleningen en opleidingen. We geven prioriteit aan een stabiel partnerschap op lange termijn met IT-dienstverleningsmaatschappijen evenals een consultant voor de constante ontwikkeling van onze internetsite.

Wat haar personeel betreft, biedt Metil Industrie een aangenaam werkkader, een respectvolle werkomgeving, flexibele werkuren en performante computerapparatuur. Er worden regelmatig opleidingen over de nieuwe producten georganiseerd, soms zelfs in het buitenland bij de opdrachtgevers of leveranciers. Het personeel heeft de mogelijkheid om seminaries over diverse onderwerpen bij te wonen, georganiseerd door hogescholen in management of maatschappijen gespecialiseerd in opleidingen.

We stellen alles in het werk om te beantwoorden aan de vereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten, waarbij de continue verbetering van onze organisatie en van haar werking een doelstelling is voor iedereen.

Metil Industrie wenst een actor te zijn die zich bewust is van haar verantwoordelijkheden ten opzichte van het milieu door deel te nemen aan selectief afvalbeheer en heffing van milieubelastingen en -bijdragen (Recupel en Babat). Op associatieniveau ondersteunt Metil Industrie een instituut voor gehandicapte kinderen door computerapparatuur te schenken.

De sleutelwoorden in de relaties van Metil Industrie met haar medewerkers, klanten en leveranciers zijn: respect en luisteren.

Op deze wijze hoopt Metil Industrie een bescheiden bijdrage te leveren aan een betere wereld door de industriëlen, ingenieurs en technici te helpen bij het beter meten, monitoren en testen van de eigenschappen van de materialen en producten die ze bestuderen, produceren en op de markt verkopen. Ons logo op de ontvangstpagina van onze internetsite luidt dan ook: There is no Quality without Measurement.

Oudergem, 1 maart 2018.