HOOFDPAGINA CONTACT
HELPLINE METIL +32 56 78 21 84
Metil Industrie   

Metil industrie als onderdeel van Rycobel (meer info).

Instituten voor metrologie, normalisatie of accreditatie en andere interessante sites

Nationale instituten voor metrologie:
Duitsland: PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt)
Frankrijk: LNE Laboratoire National d'Essais et de Métrologie. Zie ook: www.metrologiefrancaise.fr
Groot-Brittannië: NPL (National Physical Laboratory)
Nederland: NMi (Nederlands Meetinstituut)
Zwitserland: METAS (Swiss national metrology institute)

Legale metrologie:
BIPM: Bureau International des Poids et Mesures
Metrologia: International journal dealing with the scientific aspects of metrology

Instituten voor normalisatie:
AFNOR: Association Française de Normalisation
CEN: Comité Européen de Normalisation
DIN: Deutsches Institut für Normung
NBN: Bureau voor Normalisatie - is de Belgische nationale instelling die verantwoordelijk is voor het realiseren en publiceren van normen in België

ISO: International Organization for Standardisation

Accreditatieorganismen:
BELAC/BELTEST: Belgische accreditatieorganisatie
COFRAC: Franse accreditatieorganisatie
DKD: Deutscher Kalibrierdienst
EA: European co-operation for Accreditation
ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation

Andere instituten en organismen voor metrologie:
BIPM: Bureau International des Poids et Mesures

Interessante sites over meting, kwaliteitscontrole, fysische proeven:

Vinçotte
Wereldwijd levert Vinçotte meer dan 130 gespecialiseerde inspectie-, controle- en certificatiediensten, analyses en proeven voor de meest uiteenlopende toepassingen op het vlak van elektriciteit, hefwerktuigen, drukapparatuur, burgerlijke bouw-kunde, arbeidsveiligheid, milieuzorg en stralingsbescherming.

Amelior - Center for Excellence
Via opleiding, advies en begeleiding helpt Amelior om efficiënte managementsystemen te implementeren. Kwaliteit, Veiligheid, Milieu en HRM vormen de belangrijkste activiteitsdomeinen. Amelior is een klankbord voor het beleid en de strategie van organisaties.

Mouvement Wallon pour la Qualité
Conçu sous la forme d'un réseau, le Mouvement Wallon pour la Qualité, en abrégé MWQ, a été fondé en juin 1999 à Namur, en vue de coordonner la promotion de la Qualité auprès de l'ensemble des organisations socio-économiques wallonnes et contribuer ainsi au développement de la région et indirectement du pays tout entier.

TÜV
TÜV SÜD is a leading international service organization catering to the strategic business segments INDUSTRY, MOBILITY and PEOPLE.

TÜV Nord
TÜV NORD Group has expertise in nearly all questions of technical safety, environmental protection, and the conformity assessment of management systems and products - nationally and internationally.

Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg
Het VCK is de coördinerende organisatie voor Kwaliteitszorg in Vlaanderen. We streven ernaar een brug te slaan tussen instellingen, bedrijven, groeperingen en organisaties enerzijds en de burgers anderzijds.

Metrodiff
De vereniging Métrodiff stelt zich tot doel allerlei soorten acties uit te voeren voor de verspreiding van de metrologische cultuur en de vorming in de metrologie.

Andere sites:

Recupel: Recupel organiseert in gans België de inzameling en de verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).