Instruments for Quality Control

TEVREDENHEIDSENQUETE


We organiseren een enquête over de tevredenheid van onze klanten.

Deze heeft tot doel:


We danken u om even tijd te besteden aan het invullen van het bijgevoegde vragenformulier en het per post, per fax naar 0032 (0)2 675 00 01 of per e-mail (zie e-mailadres in het document) terug te bezorgen.

Uw antwoorden en commentaar worden onderzocht met de door de norm opgelegde ernst en met de bedoeling verbeteringen door te voeren.

Download het enquêteformulier over de tevredenheid [Word-formaat].