Instruments for Quality Control

TEVREDENHEIDSENQUETE

Metil Industrie is ISO 9001:2015 gecertificeerd

In het kader van ons kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 organiseren we een enquête over de tevredenheid van onze klanten.

Deze heeft tot doel:


We danken u om even tijd te besteden aan het invullen van het bijgevoegde vragenformulier en het per post, per fax naar 0032 (0)2 675 00 01 of per e-mail (zie e-mailadres in het document) terug te bezorgen.

Uw antwoorden en commentaar worden onderzocht met de door de norm opgelegde ernst en met de bedoeling verbeteringen door te voeren.

Download het enquêteformulier over de tevredenheid [Word-formaat].