HOOFDPAGINA CONTACT
HELPLINE METIL +32 56 78 21 74
Metil Industrie

Metil industrie als onderdeel van Rycobel (meer info).

Technische ondersteuning

Herstelling en kalibrering, ijking, modernisering en technische transformatie, upgrade en nieuwe software, ontwerp en fabricage van beproevingsapparatuur "op maat" volgens uw specificaties ...

... de oplossingen voor uw technische problemen

Weegschalen, bascules, weegtoestellen:

Onze technici hebben verscheidene jaren ervaring op het vlak van precisie-instrumenten; ze zijn gevormd bij de fabrikanten en beschikken over controle- en ijkmiddelen.

Krachtmeting, dynamometers:

We kalibreren elk jaar ongeveer 200 dynamometers.
Als werkstandaard hebben we 3 toestellen voor het meten van trek- en drukkrachten (5 kN, 20 kN en 100 kN) die regelmatig geijkt worden door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken (Ing. W. Vincke).
Boven 100 kN gebruiken we de geijkte proefbanken van de Universiteit van Brussel en voor de toepassingen afhankelijk van de legale metrologie of de KBO certificaten, richten we ons rechtstreeks tot de nationale Metrologische Dienst.
Onze ijkrapporten (meerdere bladzijden) hernemen in het bijzonder 3 opeenvolgende belastingen met terugkeer naar het nulpunt, de berekening van de meetonnauwkeurigheden, grafieken die deze onnauwkeurigheden weergeven in functie van de aangebrachte kracht evenals de traceerbaarheid van onze meetmiddelen ten opzichte van de nationale Metrologie.

Universele trek- en drukproefbanken:

De firma TesT in Düsseldorf waarvan we de proefbanken sinds 10 jaar op de markt brengen, verzekert een uitstekende dienst na verkoop; hun technici hebben meerdere tientallen jaarcontracten in België en Luxemburg.
Modernisering van proefbanken van alle merken bij de firma TesT: een tiental banken (alleen al in België) werden gemoderniseerd en uitgerust met software in het Nederlands, onder Windows, TesTWinner genaamd.

Koppelmeting:

We kalibreren intern statische koppelmeters en voor de dynamische opnemers en complexere uitrustingen werken we samen met verschillende gespecialiseerde fabrikanten, waarvan sommigen een DKD-geaccrediteerd ijklaboratorium hebben.

Drukkalibrators:

We werken samen met de groep DH-Budenberg (Desgranges & Huot, Budenberg en Mensor) voor de ijking van drukbalansen en drukkalibrators. De Engelse fabriek Budenberg is Namas geaccrediteerd en de Franse fabriek Desgranges & Huot is Cofrac geaccrediteerd.

Hardheidsmeters:

Sinds bijna 10 jaar hebben we een Duitse technische medewerker die 20 jaar ervaring met hardheidsmeters heeft en samen met hem verzekeren we het onderhoud en de kalibrering van meer dan 80 hardheidsmeters (in het bijzonder in verscheidene hoogtechnologische vliegtuigfabrieken).